dzieci-w-sali

Przedszkolaki zapraszają do zabawy w Osinkowie

nauka językow angielski niemiecki osinkowo

DLA KAŻDEGO
PRZEDSZKOLAKA

ZAPEWNIAMY

nauka języka angielskiego – 1 godzina dziennie

języka niemieckiego - 2 razy w tygodniu

wczesna-specjalistyczna-interwencja

ŻŁOBEK OSINKOWO

jedyny w Głownie

las-wokol-nas-s2-1

Utworzenie specjalistycznej placówki
terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego

SŁONECZNY KRĄG OSINKOWO

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

las-wokol-nas-s2-3

Ogródek dydaktyczny

w Osinkowie

Ogródek dydaktyczny

w Osinkowie

Ogródek dydaktyczny

w Osinkowie

LAS WOKÓŁ NAS

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na utworzenie ogródków dydaktycznych przy szkołach i przedszkolach.

Kwota dofinansowania 30.175,00 zł

zespol-osinkowo

KADRA OSINKOWA

slider-dogoterapia-osinkowo

DOGOTERAPIA

zajęcia nieodpłatne

AKTUALNOŚCI

PARTNERZY