Projekty bieżące

Słoneczny krąg Osinkowo

Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych