Komunikacja AAC

„To, że nie mówię to nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia …”

W naszym przedszkolu rozpoczynamy wdrażanie AAC (ang. Augmentative and Alternative Communications) – komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Ten system metod kierujemy do dzieci, które mają trudności w werbalnym porozumiewaniu się.

Indywidualne programy wdrażania AAC zostały opracowane przez zespół specjalistów: nauczyciel – pedagog, logopeda, rehabilitant, którzy ukończyli trzystopniowy kurs kwalifikacyjny pod kierunkiem dr Magdaleny Grycman – neurologopedy i psychologa, specjalisty ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Program wdrażania AAC jest objęty superwizją czyli stałym wsparciem, kontrolą i nadzorem nad jakością prowadzonej terapii.