Oferta cenowa – przedszkole

  • Opłata miesięczna 430 zł / płatne do 10 każdego miesiąca
  • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego płacą jedynie 8 zł dziennie.
  • W przypadku rodzeństwa możliwość negocjacji ceny.
  • Opłata wpisowa 350 zł / opłata jednorazowa z przeznaczeniem na wyprawkę dla dziecka.
  • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zwolnione z opłaty wpisowej.

Oferta cenowa – żłobek

  • Opłata dla dzieci uczęszczających do żłobka w 2019r wynosi 550 zł  miesięcznie/płatne do 10 każdego miesiąca (w cenę wliczone jest całodzienne wyżywienie). W związku wygaszaniem żłobka nie ustalono opłaty dla nowoprzyjmowanych dzieci.

Opłaty dodatkowe:

  • Ubezpieczenie NNW rocznie: około 40 zł / płatne do końca września każdego roku.
  • Karty pracy (ćwiczeniówki) do wychowania przedszkolnego.