Oferta cenowa – przedszkole

  • Opłata miesięczna 430 zł / płatne do 10 każdego miesiąca
  • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego płacą jedynie 8 zł dziennie.
  • W przypadku rodzeństwa możliwość negocjacji ceny.
  • Opłata wpisowa 350 zł / opłata jednorazowa z przeznaczeniem na wyprawkę dla dziecka.
  • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – zwolnione z opłaty wpisowej.

Oferta cenowa – żłobek

  • Opłata za żłobek wynosi 800,00 zł miesięcznie/płatne do 10 każdego miesiąca (w cenę wliczone jest całodzienne wyżywienie).
  • W związku z realizacją programu „Maluch Plus″ opłata za żłobek od miesiąca stycznia do końca roku 2018 wynosi do 550,00 zł / miesiąc (płatne do 10 każdego miesiąca).
  • Dzieci uczęszczające do żłobka są zwolnione z opłaty wpisowej.

Opłaty dodatkowe:

  • Ubezpieczenie NNW rocznie: około 40 zł / płatne do końca września każdego roku.
  • Karty pracy (ćwiczeniówki) do wychowania przedszkolnego.