Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzone są przez fizjoterapeutę Panią Samantę Szubielak-Chudzia w przedszkolnej sali gimnastycznej. Dzieci na zajęcia przebierają się w strój sportowy, ćwiczą bez obuwia co sprawia, że od razu można skorygować nieprawidłową postawę ciała, a przedszkolaki mają poczucie, że uczestniczą w ważnych dla siebie zajęciach sportowych. Dzieci mobilizowane są do wykonywania ćwiczeń dokładnie i powoli. Pracują nad prawidłową postawą ciała w formie zabaw ruchowych, metodą naśladowczą, zadaniową, metodą opowieści ruchowej i ekspresji twórczej. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, których podstawowym celem jest rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. Do zajęć korekcyjnych wykorzystywane są liczne przybory, z których budowane są tory przeszkód i ścieżki zdrowia. Dodatkowo korzystają z darów natury takich jak: ryż, soczewica, groch, piasek, woda. Kiedy jest ciepło, gimnastyka prowadzona jest na świeżym powietrzu. Dwa razy w roku wśród przedszkolaków od czwartego roku życia, przeprowadzane są przesiewowe badania postawy ciała, celem wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w sylwetce dziecka, a także celem sprawdzenia postępów uczestnika w działaniu korekcyjnym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.