Język niemiecki

Od roku 2015 dla dzieci z Osinkowa wprowadzono drugi język obcy – niemiecki. Zajęcia są prowadzone w ramach programu własnego „Kleine Deutschakademie”, dla dzieci powyżej 4 roku życia, dwa razy w tygodniu po 30 minut. Przedszkolaki zapoznają się z podstawowym słownictwem i niemieckimi zwrotami. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące w taki sposób aby zachęcić do zabawy z nowym językiem i „osłuchać się” z nim. Celem zajęć jest poznanie podstawowych elementów języka niemieckiego, zapoznanie dzieci z realiami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego, rozwijanie postawy otwartości wobec nauki języków obcych i uświadamianie korzyści z nich płynących.