Tablica Multimedialna

Nasze Przedszkole od 2016 zostało uposażone w 3 tablice interaktywne. Dzięki nim została podniesiona atrakcyjność form i metod pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej poprzez realizację innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Zajęcia prowadzone są tak aby dzieci aktywnie w nich uczestniczyły.