Zapraszamy dzieciaki do nowej placówki wsparcia dziennego przy SP 2 w Głownie

Od stycznia rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego w ramach, którego utworzyliśmy dodatkowe miejsca w placówce wsparcia dziennego Słoneczny Krąg Osinkowo. Placówka będzie funkcjonowała od marca 2018 roku przy szkole podstawowej nr 2 w Głownie. W ramach zajęć oferujemy terapię indywidualną (rehabilitację ruchową, terapię pedagogiczną, psychologiczną, trening warnkego,) terapię grupową: (trening umiejętności interpersonalnych, dogoterapię). Ponadto 2 razy w tygodniu prowadzone będą zajęcia sportowe, co drugi miesiąc będą organizowane wycieczki, warsztaty, występy grup artystycznych. Zapewniamy opiekę wychowawców i opiekunów.

Więcej na stronie: www.prodesse.org