www.dreamsart.pl

Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stowarzyszenie „Prodesse” od 01.04.2016 rozpoczęło realizację projektu:

Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego

„Słoneczny krąg Osinkowo”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Dla kogo:

Projekt obejmuje wsparciem 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-13lat, zamieszkujących powiaty: zgierski, brzeziński, łowicki.

Co będzie się działo:

W ramach projektu realizowanego od 01.04.2016r – 29.02.2019r przewidziane jest utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci niepełnosprawnych „Słoneczny krąg Osinkowo”. Placówka będzie działać w godzinach 14-19 w dni powszednie. Dzieci zostaną podzielone na 2 grupy, każdą będzie zajmował się wychowawca i opiekun. Otrzymają wyżywienie (w tym ciepły posiłek), materiały plastyczne i dydaktyczne. Co miesiąc będą uczestniczyć w występach zaproszonych gości (muzycznych, teatralnych, sportowych etc), dostosowanych do ich preferencji, potrzeb, a także aktualnych wydarzeń społeczno-kulturalnych. Co 2 miesiąc zostanie zorganizowana wycieczka, podczas której dzieci będą miały możliwość pójścia do kina, teatru, planetarium czy np. ZOO.

W ramach Indywidualnego Planu Korekcyjnego uczestnicy projektu zostaną objęci specjalistyczną opieką zakładającą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych.

zajęcia indywidualne (każde 30 min):

terapia logopedyczna,

terapia psychologiczna,

terapii pedagogicznej,

rehabilitacja ruchowa,

terapia integracji sensorycznej,

trening EEG Biofeedback,

zajęcia grupowe (w grupach 5 osobowych, każde 30 min):

logorytmika,

dogoterapia.
Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z 3 form zajęć indywidualnych dwa razy w tygodniu i 1 formy grupowej również dwa razy w tygodniu, zgodnie ze wskazaniami lekarza kierującego.

 

KONTAKT

Telefon: 42 717 65 42

e-mail: prodesse@interia.pl

adres: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno (Przedszkole „Osinkowo”)