Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzone są w grupach dyspanseryjnych. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, których podstawowym celem jest rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. Do ćwiczeń korekcyjnych wykorzystywane są liczne przybory, z których budowane są tory przeszkód i ścieżki zdrowia. Dodatkowo korzystają z darów natury takich jak: ryż, soczewica, groch, piasek, woda. Kiedy jest ciepło, gimnastyka prowadzona jest na świeżym powietrzu. Na początku roku przeprowadzamy przesiewowe badania postawy ciała, celem wykrycia nieprawidłowości w sylwetce dziecka, zakwalifikowania do odpowiedniej grupy dyspanseryjnej jak również sprawdzenia postępów uczestnika w działaniu korekcyjnym.