Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego w „Osinkowie” odbywają się pięć razy w tygodniu dla każdej grupy wiekowej (łączny wymiar zajęć dla grupy – 5 godzin tygodniowo). Program nauczania języka angielskiego dla najmłodszych związany jest ściśle z programem wychowania przedszkolnego. Dzieci pogłębiając swoją wiedzę o otaczającym świecie równolegle poznają dotyczące tematu słownictwo, zwroty, rymowanki, piosenki i zabawy w języku angielskim. Mamy nadzieję, że z takim kapitałem wiedzy nauka tego języka na kolejnych poziomach edukacji nie będzie stanowić najmniejszego problemu. Zajęcia trwają około 60 minut i prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące tak, aby zachęcić do zabawy z językiem. Nauczanie języka angielskiego ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce małych dzieci. Dzięki zdobywaniu sprawności językowych już w wieku 3, 4 lat, nauka w szkole przynosi znacznie lepsze efekty. Im młodsze dziecko, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.