Trwa rekrutacja na rok szkolny 2022/2023.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj: https://osinkowo.pl/rekrutacja/ i przysłać na adres: prodesse@interia.pl lub sekretariat@prodesse.org.