Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stowarzyszenie „Prodesse” od 01.04.2016 rozpoczęło realizację projektu:

Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego

„Słoneczny krąg Osinkowo”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

Dla kogo:

Projekt obejmuje wsparciem 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-13 lat, zamieszkujących powiaty: zgierski, brzeziński, łowicki. Realizacja projektu potrwa do 31.10.2019 r.

Co będzie się działo:

W ramach projektu realizowanego w kwietniu 2016r  utworzono specjalistyczną placówkę terapeutyczno – opiekuńczą wsparcia dziennego dla dzieci niepełnosprawnych „Słoneczny krąg Osinkowo”. Placówka działa w godzinach 14-19 w dni powszednie. Dzieci objęte są opieką wychowawców i opiekunów. Otrzymują wyżywienie (w tym ciepły posiłek), materiały plastyczne i dydaktyczne. Co miesiąc uczestniczą w występach zaproszonych gości (muzycznych, teatralnych, sportowych etc), dostosowanych do ich preferencji, potrzeb, a także aktualnych wydarzeń społeczno-kulturalnych. Co 2 miesiąc jest zorganizowana wycieczka, podczas której dzieci miają możliwość pójścia do kina, teatru, planetarium czy np. ZOO.

W ramach Indywidualnego Planu Korekcyjnego uczestnicy projektu są objęci specjalistyczną opieką zakładającą udział w zajęciach indywidualnych i grupowych.

zajęcia indywidualne (każde 30 min):

  • terapia logopedyczna,
  • terapia psychologiczna,
  • terapii pedagogicznej,
  • rehabilitacja ruchowa,
  • terapia integracji sensorycznej,
  • trening EEG Biofeedback,

zajęcia grupowe (w grupach 5 osobowych, każde 30 min):

  • logorytmika,
  • dogoterapia.

Każdy z uczestników korzysta z 3 form zajęć indywidualnych dwa razy w tygodniu i 1 formy grupowej również dwa razy w tygodniu, zgodnie ze Indywidualnego Planu Korekcyjnego

 

KONTAKT

Telefon: 42 717 65 42

e-mail: prodesse@interia.pl

adres: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno (Przedszkole „Osinkowo”)