Rekrutacja do naszego przedszkola i żłobka trwa cały rok.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszenia:

  • drogą mailową na adres: prodesse@interia.pl
  • osobiście: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno
  • pocztową na adres: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno

 

Karta zgłoszenia do przedszkola na rok 2021/2022           

Karta zgłoszenia do przedszkola na rok 2019/2020             

Karta zgłoszenia do przedszkola na rok 2018/2019           

Karta zgłoszenia do żłobka                                                       

Regulamin Rekrutacji