Rekrutacja do naszego przedszkola trwa cały rok.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wypełnionej karty zgłoszenia:

  • drogą mailową na adres: prodesse@interia.pl
  • osobiście: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno
  • pocztową na adres: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno

 

Karta zgłoszenia do przedszkola