Drodzy Rodzice!!!

Od 18.05.2020 r. Przedszkole „Osinkowo” wznowiło działalność opiekuńczo-wychowawczą. W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola prosimy o poinformowanie o tym fakcie wychowawcę grupy na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy dostarczyć podpisane „Oświadczenie dla Rodzica – COVIT-19″ dostępne na stronie internetowej www.osinkowo.pl