Zapraszamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi organizacji zajęć rewalidacyjnych,
wczesnego wspomagania rozwoju oraz PFRON obowiązującymi w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” w Głownie w okresie PANDEMII COVID-19.

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych, WWR, PFRON

Oświadczenie Rodzica