Drodzy Rodzice, Kochane Dzieciaki !!!
Zdalna edukacja to już rzeczywistość. Wirtualnie pracujemy już od ponad tygodnia ponieważ obowiązek realizacji podstawy programowej spoczywa na wszystkich placówkach oświatowych. Tak jest również w naszym przedszkolu.
Wszyscy nauczyciele pracują zdalnie. Na bieżąco informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zadań przez dziecko w domu. Codziennie proponują różnorodne formy aktywności wykorzystując do tego celu Facebooka, Messengera oraz pocztę e-mail .
W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nasi nauczyciele i specjaliści uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne dzieci, dostosowują sposoby i metody pracy do potrzeb i możliwości dzieci, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Drodzy Rodzice! W obecnej formie edukacji Wasza pomoc i wsparcie są dla nas szczególnie ważne. Obecnie jesteście dla nas jedynym źródłem wiedzy o dziecku i jego edukacyjnych postępach. Zachęcamy do stałego kontaktu i wymiany doświadczeń. Czekamy również na Wasze propozycje wspólnych gier, zabaw i innych aktywności. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Dyrekcja, nauczyciele i terapeuci
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo” w Głownie.