Życzymy Wszystkim

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i roześmianym Dyngusem,
z wiarą w lepsze jutro i NADZIEJĄ

Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy pracownicy Przedszkola „Osinkowo”

A przy stole niech zasiądą Rodzina i Przyjaciele,
których miłość, dobroć, radość pozostaną z Wami na wiele dni i tygodni…