• od IX/2020 r.  opłata miesięczna  wynosi 400,00 zł / płatne do 10-go danego miesiąca/
 • w przypadku rodzeństwa czesne zostanie obniżone o 100,00 zł na drugie i każde kolejne dziecko
 • jednorazowa opłata wpisowa 350,00 zł / wyprawka dla dziecka/
 • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty wpisowej
 • rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ponoszą jedynie koszty wyżywienia
 • od IX/2020 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 13,00 zł /płatne do 10-go następnego miesiąca/

Posiłki:

 • śniadanie
 • obiad dwudaniowy
 • podwieczorek
 • napoje

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce, pod warunkiem jej zgłoszenia najpóźniej do godz. 7.00 w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu. Numer do zgłaszania: kom – 504 176 494, stacjonarny – 42 718 20 47, mail: przedszkole@osinkowo.pl

Opłaty należy wnosić przelewem na konto nr: 46 8787 0000 0025 5918 2000 0002 – BS w Głownie

w tytule:

 • imię i nazwisko dziecka
 • czesne: „kwota”, miesiąc/rok
 • wyżywienie: „kwota”,  miesiąc/rok

Opłaty dodatkowe:

 • ubezpieczenie NNW
 • karty pracy do realizacji podstawy programowej