Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego w „Osinkowie” odbywają się w każdej grupie wiekowej, w najstarszych w wymiarze 1 godziny dziennie, w młodszych 2 lub 3 razy w tygodniu. Program nauczania języka angielskiego dla najmłodszych związany jest ściśle z programem wychowania przedszkolnego. Dzieci pogłębiając swoją wiedzę o otaczającym świecie równolegle poznają dotyczące tematu słownictwo, zwroty, rymowanki, piosenki i zabawy w języku angielskim. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące tak, aby zachęcić dziecko do zabawy z językiem, czyli zabawy ruchowe,
zgadywanki z użyciem kart obrazkowych, gry planszowe, zabawy plastyczne, zabawy inscenizacyjne i dialogi w parach, piosenki, rapy, rymowanki, łańcuszek pytań i odpowiedzi, czytanie i opowiadanie historyjek z aktywnym udziałem dzieci. Nauczmy języka angielskiego tworząc atmosferę zabawy, a przy tym wykorzystując różne zmysły dziecka: wzrok, słuch, dotyk oraz ruch. Przedszkolaki w sposób naturalny przyswajają materiał, wykazują też ogromną chęć do dalszej nauki języka angielskiego.