Zdalna praca

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieciaki !!!
Zdalna edukacja to już rzeczywistość. Wirtualnie pracujemy już od ponad tygodnia ponieważ obowiązek realizacji podstawy programowej spoczywa na wszystkich placówkach oświatowych. Tak jest również w naszym przedszkolu.
Wszyscy nauczyciele pracują zdalnie. Na bieżąco informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zadań przez dziecko w domu. Codziennie proponują różnorodne formy aktywności wykorzystując do tego celu Facebooka, Messengera oraz pocztę e-mail .
W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nasi nauczyciele i specjaliści uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne dzieci, dostosowują sposoby i metody pracy do potrzeb i możliwości dzieci, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz programów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Drodzy Rodzice! W obecnej formie edukacji Wasza pomoc i wsparcie są dla nas szczególnie ważne. Obecnie jesteście dla nas jedynym źródłem wiedzy o dziecku i jego edukacyjnych postępach. Zachęcamy do stałego kontaktu i wymiany doświadczeń. Czekamy również na Wasze propozycje wspólnych gier, zabaw i innych aktywności. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Dyrekcja, nauczyciele i terapeuci
Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo” w Głownie.